Vissza Tovább

Sugárzásmérő műszerek

Bár bizonyos célokra más (félvezető, termolumineszcens, film) érzékelőket is használnak, az orvosbiológiai alkalmazások szempontjából kétféle érzékelőt alkalmaznak leggyakrabban.

Gázionizációs detektor

Gáztöltésű csőben sugárzás hatására ionpárok keletkeznek, amelyek a csőben elhelyezett elektródák között kialakított elektromos tér hatására az elektródák felé indulnak. A térerő nagyságától függően az ionok:

A proporcionális számlálót (sugárvédelmi célú) dózisintenzitás-mérőkben, valamint az abszolút (Bq-ben kifejezett) aktivitás mérésére szolgáló úgynevezett dóziskalibrátorokban (helyesebben: aktivitásmérőkben) alkalmazzuk leggyakrabban. A Geiger-Müller számlálót ma már csak radioaktív szennyeződés kimutatására használják.

Szcintillációs detektor

Bizonyos kristályokban a becsapódó sugárzás hatására fényfelvillanás keletkezik. Az orvosi-biológiai területen a leggyakrabban (talliummal szennyezett) nátrium-jodid szcintillációs kristályt alkalmaznak, ez a legelterjedtebb detektor-típus:

Vissza Tovább