Vissza

Fogalom-tár

Becquerel:
A radioaktivitás egysége. 1 Bq az aktivitása annak a radioaktív anyagmennyiségnek, amelyben másodpercenként 1 bomlás megy végbe átlagosan.
CPBA ("competitive protein binding assay"):
Koncentráció-mérési eljárás, amely a mérendő anyag és annak jelzett változata közötti versengésen alapul valamilyen specifikus kötőfehérje kötőhelyeiért.
Ide tartozik pl. a RIA, LIA, stb.
DMSA = di-merkapto-borostyánkősav
Technéciummal jelezhető farmakon, amelyet sztatikus veseszcintigráfiához használunk.
DTPA = dietilén-triamin-pentaecetsav
Technéciummal jelezhető farmakon, amelyet elsősorban dinamikus vese, sztatikus agy, és inhalációs tüdőszcintigráfiához használunk.
Hevesy György:
Magyar származású vegyész (Bp., 1885 - Freiburg, 1966). Bevezette a radioaktív izotópok alkalmazását először az analitikában, majd a biológiai vizsgálatokban. Costerrel, Rutherforddal, majd Bohrral dolgozott együtt, és egyeduralkodó szerepet töltött be a radioaktív nyomjelzéses vizsgálati módszerek kifejlesztésében és alkalmazásában a rákkutatás és más orvosi kutatások területén. 1943-ban kémiai Nobel-díjat kapott.
HIDA
Imino-di-ecetsav származékok gyűjtőneve, amelyeket dinamikus epeút-szcintigráfiához alkalmazunk; leggyakrabban dietil-(ez a "H(epato)IDA") ill. bromil-származék formájában.
"In vivo" izotópdiagnosztika
Az élő szervezetben végbemenő folyamatok nyomon követése a vizsgált egyednek beadott radioaktív készítmény segítségével.
"In vitro" izotópdiagnosztika
Valamely anyag koncentrációjának mérése vérből, vizeletből vagy más preparátumból sugárzás-mérésen alapuló eljárás segítségével. Ilyenkor a vizsgált egyed nem érintkezik radioaktív anyaggal, csak a tőle levett minta.
IRMA = "immuno-radio-metric assay"
Koncentráció-mérési eljárás, melyben a mérendő anyagot kötő kétféle antitestet alkalmaznak; más néven "szendvics"-assay. A második antitest az, ami radioaktívan jelzett. Nem versengésen alapuló, a CPBA-knál pontosabb módszer.
MIBI (sestamibi) = metoxi-izobutil-izonitril
Technéciummal jelezhető farmakon, amelyet elsősorban szívizom, mellékpajzsmirigy, és általános tumorkereső szcintigráfiához használunk.
MDP = metilén-difoszfonát
Technéciummal jelezhető farmakon, amely a csontokban halmozódik. Dúsulása az osteoblast (csontépítő) folyamattal arányos, ezért elsősorban a csontbeli daganatok és áttétek felderítésére használjuk.
Nukleáris Medicina:
Nyílt radioaktív készítmények gyógyászati célú felhasználásával foglalkozó szakterület.
Nyílt radioaktív készítmény
Olyan radioaktív összetevőt tartalmazó készítmény, amely a felhasználáskor a környezetével elkeveredhet ill. kémiai reakcióban is részt vehet.
(Ld. még: Zárt sugárforrás.)
Parametrikus kép
Dinamikus képsorból előállított olyan kép, amelynek minden egyes képeleme az adott képelem idő-aktivitás görbéjének egy meghatározott paraméterét tartalmazza.
Radioaktív nyomjelzési technika
Ha egy vegyület valamelyik atomját annak sugárzó izotópjával helyettesítjük, a kapott "radioaktívan jelzett" anyag kémiailag és biológiailag az eredeti, nem sugárzó vegyülettel azonosan viselkedik. Kidolgozásáért Hevesy György magyar származású vegyész 1943-ban kémiai Nobel-díjat kapott.
Radioizotóp-terápia
Nyílt radioaktív preparátum beadása betegeknek terápiás céllal.
RIA = "radio-immuno-assay"
Immunizálással nyert kötőanyagot és radioaktív jelzést alkalmazó, CPBA típusú koncentráció-mérő eljárás.
ROI ("region of interest")
számunkra érdekes terület, amelyet a képen kijelölünk számszerű adatok nyerése vagy görbe előállítása céljából.
Vese-clearance:
Az a plazmatérfogat, amely egy adott anyagnak a vese által a vérből időegységenként eltávolított mennyiségét tartalmazza.
Zárt sugárforrás
Olyan eszköz illetve készítmény, amelyben lévő radioaktív anyagból sugárzás éri a környezetét, de maga a radioaktív preparátum közvetlenül nem érintkezik a környezetével, nem keveredik el azzal, és nem lép vele kémiai reakcióra.
Vissza