Vissza Tovább

Sugárzás és anyag kölcsönhatása

A gamma (elektromágneses) sugárzás anyagi közeggel alapvetően háromféle kölcsönhatásba léphet:

Fotoelektromos kölcsönhatás (rugalmatlan ütközés):
A foton teljes energiáját átadja egy elektronnak, amely ezáltal magasabb energia-szintre kerül, és/vagy mozgási energiája megnő.
Compton-szórás (rugalmas ütközés):
A foton energiája egy részét átadja egy elektronnak (ld. fent), és egy lecsökkent energiájú (alacsonyabb frekvenciájú) foton halad tovább, megváltozott irányban.
Párkeltés:
A nagy (>1022 keV) energiájú foton egy nagy tömegű atommagba ütközve egy elektron-pozitron párrá alakul át.

A háromféle kölcsönhatás valószínűsége a foton energiájától függően változik: alacsony energiánál a fotoelektromos kölcsönhatás dominál, a leképezésekhez használt (80-500 keV) tartományban a Compton-szórás a döntő.

A gammasugárzás intenzitása a különböző közegekben exponenciálisan csökken a rétegvastagsággal:

ahol a felezési rétegvastagság.

Vissza Tovább