A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar

okleveles klinikai sugárfizikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéséről

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma a 19/2007.(IV.17.) EüM rendelet alapján okleveles klinikai sugárfizikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést indított 2009-ben.

A szakképzésre egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett fizikusi, fizikatanári, villamosmérnöki szakképzettséggel, vagy mesterképzési szakon megszerzett egészségügyi mérnöki szakképzettséggel lehet jelentkezni. A szakképzési idő 48 hónap. A rendelet által a szakképzési időre előírt gyakorlatokat és tanfolyamokat az egyetem által akkreditált képzőhelyen kell elvégezni.

 

A képzés önköltséges. Az összegről és a mentesítésekről itt olvashat.

A jelentkezéseket a DE ÁOK Oktatási- Szak-és Továbbképzési Központjába kell beküldeni.

A kitöltendő jelentkezési lap és további részletek a bal oldali menüből választhatók ki.

A jelentkezéshez mellékelni kell a jogszabályban meghatározott szakképzettséget igazoló oklevél valamint mindazon okiratok másolatát, amelyeket a jelentkező a rendelet 2.§ (4) ill. 5.§ (2) bekezdésében szabott feltételek teljesülésének igazolására kíván benyújtani.

A kapcsolattartó személyek adatait ld. az "Elérhetőségek" menüpont alatt.