Vissza Tovább

Radioaktív sugárzás

A nukleonokat az ún. magerők tartják össze, a protonok között az azonos töltés miatt fellépő taszítás ellenére. Az egy nukleonra jutó átlagos kötési energia a rendszámtól és a tömegszámtól is függ, és kb. a 120-as tömegszám környékén a legnagyobb. Ez azt eredményezi, hogy:

Egy adott rendszámnál az átlagos kötési energia akkor a legnagyobb, ha a neutronok száma a magban a könnyebb elemek esetén kb. azonos, a nehezebbek esetén valamivel nagyobb a protonok számánál. Az ilyen atommagok stabilak, míg az optimális aránytól eltérőek nem:

Az elem nem stabil változatait radioaktív izotópoknak (vagy radionuklidoknak) nevezzük.

Vissza Tovább