Vissza Tovább

PET kamera

A gamma-sugárzó radionuklidokon kívül pozitron-sugárzókkal is végezhetünk leképezést. A pozitron néhány század mm-en belül elektronba ütközik (még a beteg testében), és kölcsönös megsemmisülés (annihiláció) történik: a pozitron-elektron pár két darab kb. 511 keV-os gamma-fotonná alakul, amelyek ellentétes (180°-ot bezáró) irányba szállnak el.

A pozitron-emissziós tomográf detektor-gyűrűket tartalmaz. Azokat a bomlásokat detektálja, amikor a megsemmisülési sugárzás gammafoton-párját két detektor egyidőben érzékeli. Mivel ilyenkor a két "megszólaló" detektor meghatározza azt az egyenest, amelyen a bomlás történt, kollimátorra - a gammakamerával ellentétben - nincs szükség.

Pozitron-sugárzó anyagok detektálására koincidencia-üzemmódban dolgozó, egymással szemben elhelyezett gammakamera-detektorpár is alkalmazható.

A pozitron-sugárzók leképezésének jelentőségét az adja, hogy a szerves molekulák legfontosabb összetevőinek van pozitron-sugárzó radioizotópja: C-11, O-15, N-13, F-18. Ezek valamelyikével bármely szerves molekula megjelezhető, míg különösen a kisebb szerves molekulák gamma-sugárzó radionukliddal jelzése sokszor nem oldható meg.

Az egyes emissziós leképező berendezések összehasonlítása:

Gammakamera előnyei:

Gammakamera hátrányai:

PET-kamera előnyei:

PET-kamera hátrányai:

Koincidencia-módú gammakamera előnyei:

Koincidencia-módú gammakamera hátrányai:

 

Vissza Tovább