Vissza Tovább

Fizikai alapok

AtomAz atom felépítése

Az atom az anyag azon legkisebb építőköve, amely a kémiai reakciókban részt vesz. Igen kis térfogatra koncentrálódó pozitív töltésű atommagból, és azt felhőként körülvevő elektron-burokból áll.

Maga az atommag is belső szerkezettel bír: protonok és neutronok építik fel. Ezeket közös néven nukleonoknak nevezik.

Vissza Tovább